Europa Universalis IV: Golden Century

Potion Tycoon
189,00 TL

Columbus ilk olmayabilir, ama en önemlisi oydu. Yeni Dünya'ya yaptığı yolculuklar, büyük Katolik krallığının Avrupa siyasetinin merkezinde yüzyılı aşkın bir egemenliğe götüren, yükselen bir İspanyol Kraliyeti tarafından hızla sömürüldü. Aztekler’in altınları ve Peru’nun gümüşü, Meksika’dan Madrid’e ve Manila’ya uzanan küresel bir imparatorluğun temellerini attı. İmparatorluk binasının o günlerini Reconquista'dan hazine filolarına kadar, Paradox Development Studios'tan yeni bir eklenti paketi olan Europa Universalis IV: Golden Century'de yaşayın.

Özellikler

Azınlık İhracı: Uzaktaki sömürgelerinizi vatan azınlıklarına yerleştirerek, daha fazla uyum sağlayarak ev halkınıza daha fazla çeşitlilik kazandırın.

Emir Düzenleme: İberya milletleri huzursuzlukları azaltmak veya dönüşümleri kolaylaştırmak için devletlerini yönetmek üzere Cizvit, Fransiscan veya Dominik rahiplerini atayabilirsiniz.

Yeni Görev Ağaçları: İspanya ve Endülüs dahil, İberia ve Kuzeybatı Afrika ülkeleri için yeni misyonlar ve hedefler.

Korsan Cumhuriyetleri: Tehlikeli deniz bölgelerindeki korsan milletlere karşı kendi lezzet ve oyun tarzlarıyla oynayın veya savaşın.

Amiral Gemileri: Donanmanıza öncülük etmek, filolarınıza savaş ve ticaret gücü eklemek için bir Amiral Gemisi tayin edin.

Deniz Barajı: Duvarlarınızı bombalayarak kıyılardaki kaleleri kuşatmak için gemilerinizi kullanın.

Golden Century, aşağıdakileri içeren bir İçerik Paketidir;

Yeni İber Ordusu Birimleri: Granada / Endülüs, Navarra, Leon / Galiçya, Salé ve Korsanlar için 20 benzersiz piyade birimi.

Yeni İber Gemi Modelleri: İber ulusları için 17 yeni gemi modeli (Portekiz, İspanya, Aragon, Navarra, Galiçya, Leon, Endülüs ve Granada.)

Yeni Berber Gemisi Modelleri: Berber ülkeleri için 17 yeni gemi modeli (Fas, Tlemcen, Cezayir, Tunus, Fezzan, Mzab, Touggourt, Djerid, Tripoli, Tafilalt, Sus, Fez, Salé)

Yeni Müzik: Yeni Dünya'nın keşfinden ilham alan 3 orijinal müzik parçası.


Paradox Interactive, EUROPA UNIVERSALIS® Copyright© [2013] Paradox Interactive AB All rights reserved.

Giriş yapmak istediğiniz aboneliği seçiniz.